Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2014

thrashell
1094 764f 500
Reposted fromprecelka precelka
thrashell
9196 fcc0
Reposted fromever ever
thrashell
0172 bbcb 500
Reposted frombet-frogger bet-frogger
thrashell
...najlepsze w życiu może być nie to, co się zdobywa, ale to, co przychodzi samo.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
Reposted frompieprzycto pieprzycto
1165 5fc9

anaturalwitch:

A Natural Witch

Reposted fromPastelSims PastelSims
1160 4471
Reposted fromPastelSims PastelSims
thrashell
Reposted frommanticore manticore

April 23 2014

thrashell
Mieć z kim chodzić na wesela. Z kim spędzać wieczory,weekendy, święta, wakacje. Z kim spać i kochać się nocami. Z kim rozmawiać o wszystkim i o niczym. Kupować mu koszule w kratke i szare bluzy. Ubóstwiać jego zapach. Być dumnym z niego za to jakim jest wspaniałym człowiekiem. Przedstawić go rodzinie jako najważniejszego. Oglądać z nim filmy, wygłupiać się jak małe dzieci. Być bezgranicznie i obrzydliwie szczęśliwym.
Reposted frommakemeatea makemeatea

March 30 2014

thrashell
9417 5baf
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viatedibea tedibea
thrashell
Reposted fromshakeme shakeme viatedibea tedibea
thrashell
2938 4d5f 500
Reposted fromdexter dexter viatedibea tedibea
2076 8f46
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatedibea tedibea
thrashell
0309 f640
Reposted fromniewychowana niewychowana

March 23 2014

thrashell
Reposted fromweightless weightless viatedibea tedibea
7309 a96e 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viastrasznik strasznik
thrashell
6561 d6a7 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatedibea tedibea
thrashell
1225 7a14
Reposted froma-antimatter a-antimatter viatedibea tedibea
thrashell
8443 2683
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viatedibea tedibea
thrashell
5400 56e4
Reposted frommaalibu maalibu
thrashell
Boimy się wzajemnego narzucania się. Ja nie chcę nic na siłę, ty mnie nie będziesz do niczego zmuszać. Cholera! Jest różnica między zależy mi na Tobie, więc się staram, a zależy mi na sobie, dlatego masz uwielbiać moje towarzystwo. 
— chciejmy się wzajemnie chcieć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl